Pienpanimoliitto ry vaatii ripeitä toimenpiteitä pienpanimotoiminnan pelastamiseksi Suomessa

Suomalainen pienpanimotoiminta on koronapandemian vuoksi vaarassa pyyhkiytyä kartalta, vain hetki sen jälkeen kun sadan pienpanimon rajapyykki Suomessa ylitettiin. Valtaosa suomalaisista pienpanimoista on aloittanut toimintansa vasta viime vuosina, ja monen nuoren pienpanimon kulurakenne on vielä verrattain raskas.

Pienpanimoliitto, 76:n jäsenpanimonsa voimin, haluaa ilmaista suuren huolensa siitä ettei nykyinen lainsäädäntö anna panimoille riittäviä välineitä selviytyä kriisiajasta. Poikkeuslain tuomien tarpeellisten rajoitusten myötä tilanne on muuttunut pienpanimoille kestämättömäksi, ja suomalaista kulttuuria elävöittävä, vahvasti työllistävä kasvuala kärsii parhaillaan kohtalokkaita vahinkoja.

Pienpanimoiden toimintaedellytykset ovat romahtaneet sitä mukaa, kun yksi myyntikanava toisensa jälkeen on sulkeutunut. Sesonkiajan tapahtumat on peruutettu ja ravintolamyynti on pudonnut käytännössä kokonaan pois. Samaan aikaan kaupan keskusliikkeet ovat ilmoittaneet rajuista supistuksista valikoimiinsa, keskittyen ns. “isomman volyymin tuotteisiin” huoltovarmuuden säilyttämiseksi. Näin ollen pienpanimoilta häviävät kovaa vauhtia viimeisetkin tuottoa tuovat myyntikanavat – juuri silloin kun tarve kotimaisen tuotteen tukemiselle on kaikkein kriittisin.

Pienpanimot ovat laajalti hajallaan ympäri Suomea, niin asutuskeskuksissa kuin niiden ulkopuolella. Valmisteilla olevat liikkumisrajoitukset tulevat kuitenkin estämään olutmatkailun, sekä monet jo varatut panimovierailut. Tämä vähentää käyntejä panimoiden myymälöissä huomattavasti, mikä olisi ollut varsinkin pienimmille panimoille merkittävä tulonlähde. Muutamat Pienpanimoliiton jäsenpanimoista yrittivät kehittää palveluaan ja vähentää tartuntariskejä sillä, että niiden myymälöiden yhteyteen olisi rakennettu ns. drive-in kaista. Tämän tartuntaturvallisuutta lisäävän käytännön Aluehallintovirasto on kuitenkin kieltänyt sakkouhan voimalla, vedoten lainkohtaan “alkoholijuomien myynnin on tapahduttava sisätiloissa”. Pienpanimoliitto toivoo, että tämä sisämyyntiin pakottava epäkohta poistetaan pienpanimoiden suoramyyntioikeuksista välittömästi ainakin epidemian esiintymisen ajaksi.

Koronan aiheuttamat kriittiset haasteet & ongelmat

– Erityisesti pienimmät panimot nojaavat vahvasti ravintoloiden kautta tapahtuvaan myyntiin, ja tästä syystä ravintolamyyntien katkeaminen on pakottanut monet jäsenpanimoistamme polvilleen. Näille myynneille ei löydy nykyisen alkoholilainsäädännön puitteissa vaihtoehtoa, jonka avulla pienpanimot saisivat pidettyä päänsä pinnan yläpuolella.

– Kesä on suomalaisten pienpanimoiden sesonkiaikaa, ja erilaisten oluttapahtumien määrä on ollut kovassa nosteessa viime vuosina. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että valtaosa kesän festivaalimyynneistä jää tapahtumatta. Tämäkin iskee koviten panimoista pienimpiin.

– Elintarvikekaupan keskusliikkeet ovat tehneet valikoimiinsa supistuksia, mikä on suunnannut myyntejä isompien toimijoiden laariin. Pieniä kotimaisia tavarantoimittajia ei siis ole kriisin aikana tuettu, päinvastoin.

– Verkkokauppatilauksien määrä ulkomailta Suomeen on lisääntynyt huomattavasti ihmisten pysytellessä kotonaan. Verkosta tilattavien ulkomaisten oluiden suosiota lisää se, että oluet saadaan turvallisesti ennakkomaksulla suoraan kotiovelle ilman ihmiskontaktia. Suomalaisille pienpanimoille vastaavanlainen verkkomyynti on laissa kielletty, jättäen kotimaiset toimijat auttamatta altavastaajiksi.

– Lomautusten yleistyessä kotitaloudet arvioivat rahankäyttöään uudestaan, jolloin arvokkaammat pienpanimo-oluet jäävät entistä helpommin hyllyyn. Tilalle valitaan usein ison ulkomaisen panimon litrahinnaltaan halvempi olut.

Vaaditut ratkaisut

– Eduskunnan tulisi antaa pikaisella aikataululla kaikille pienpanimoille oikeus myydä omia tuotteitaan kuluttajille – paitsi panimon myymälästä, myös verkkokauppansa kautta kotiin kuljetettuna. Tällöin suomalaiset pienpanimot pääsisivät kriisitilanteessa edes samalle viivalle muun Euroopan kanssa. Kotimaiset toimijat pystyvät varmasti täyttämään samat edellytykset kuin ulkomaiset kilpakumppaninsakin, tuoden enemmän verotuloja Suomeen sen sijaan että ne valuisivat ulkomaille tai jäisivät kokonaan saamatta. Verkkokaupan avaaminen edesauttaisi myös pienpanimotuotteiden vientiä ja tasoittaisi alan kilpailutilannetta tilanteessa, jossa rajat ovat fyysisesti kiinni. Kaikkein tärkeimpänä, suomalaiset pienpanimot saisivat ulosmyynnistä pelastusrenkaan, jonka avulla yksittäisten pienpanimoiden liiketoiminta on mahdollista vielä pelastaa. Kyse on hyvin yksinkertaisesta ja pienestä lakimuutoksesta, joka on ollut epäsuhdassa jo pitkään Euroopassa vallalla olleeseen normiin. Minkä vuoksi Suomen lainsäädännön pitäisi tällä tavalla ohjata kuluttajien rahavirtoja ulkomaisille tuottajille?

– Jotta oma myyntiväylä aukeaisi tasavertaisesti kaikille pienpanimoille, tulisi lupien käsittelyä nopeuttaa sekä vaatimustasoa laskea. Suoramyyntilupa tulisi epidemian ajaksi myöntää kaikille laissa määritellyille pienpanimolle jotka lupaa hakevat, litroista riippumatta. Tällä hetkellä vain osalle pienpanimoista on mahdollista saada ulosmyyntioikeudet, mikä on omiaan aiheuttamaan eriarvoisuutta jäsenistömme keskuudessa. Pienpanimo on pienpanimo ja pienpanimolla tulee olla pienpanimon oikeudet.

– Keskusliikkeiden tulisi osallistua talkoisiin ja kotimaisen tuotannon tukemiseen: ihmiset haluavat tukea pientä ja paikallista panimoa, mutta hyllyt ammottavat tyhjyyttään keskusliikkeiden jättäessä tilauksia pöydälleen. Samaan aikaan edes maksuajoissa ei ole joustettu, vaikka kauppa käy kuin jouluna. Alko pystyi maksuajoissaan joustamaan, miksi eivät keskusliikkeetkin?

– Alkoholin valmistukseen ja myyntiin liittyvää verotusta tulisi tarkistaa heti kohtuullisemmaksi. Valmisteveron osuus tuotteen lopullisesta hinnasta on suuri ja yksin sillä on mahdollisesti yrityksiä kaatava vaikutus mikäli pandemian vaikutukset jatkuvat vielä pitkään. Valmisteveroon tulisi kriisin hetkellä mahdollistaa joustoja tai vapautuksia, vähintäänkin vastaavasti kuin arvonlisäverossa. Mitkään esittämistämme ratkaisuista eivät sisällä miljoonia maksavia tukipaketteja, mutta mahdollistavat pienpanimoiden selviämisen omalla rehellisellä työllään.

Lopuksi

Suomalaiset pienpanimot ovat kehittäneet kotimaista alkoholikulttuuria viime vuosina järkevämpään ja vastuullisempaan suuntaan. Vuosikymmeniä vallinnut trendi ”halvalla ja paljon” on murtunut pienten toimijoiden ja uusien vaihtoehtojen suorasta vaikutuksesta. Pienpanimoiden tekemän työn seurauksena kuluttaja juo vähemmän, ostaa tiedostavammin, ja tekee näin myös vastuullisempia ratkaisuja kulutustottumuksissaan. Kansanterveyden näkövinkkelistä tämä on vain positiivinen asia. Tämän lisäksi syrjäseuduilla toimivat pienpanimot ovat luoneet tuloja paitsi alueella asuville työntekijöilleen, myös panimojen läheisyydessä toimiville muille yrityksille panimomatkailun yleistyessä. Näin pienpanimot tukevat Suomen maakuntien elinvoimaisuutta myös yhteisöllisellä tasolla. Pienpanimoliiton esittämät toimet ovat linjassa kuluttajien etujärjestö Olutliiton, esittämien toimien kanssa. Meidän on toimittava yhdessä nyt, ennen kuin on liian myöhäistä, ja siksi vetoammekin teihin koko suomalaisen pienpanimokentän yhteisellä äänellä: Auttakaa meitä pelastamaan suomalaiset pienpanimot, nyt, kun siihen on vielä mahdollisuus.

Lisätietoja:

Pienpanimoliitto ry, Mikko Mäkelä info@pienpanimoliitto.fi, +358 400 369 700.


Muita uutisia