Pienpanimoliitto ry vaatii ripeitä toimenpiteitä pienpanimotoiminnan pelastamiseksi Suomessa

Suomalainen pienpanimotoiminta on koronapandemian vuoksi vaarassa pyyhkiytyä kartalta, vain hetki sen
jälkeen kun sadan pienpanimon rajapyykki Suomessa ylitettiin. Valtaosa suomalaisista pienpanimoista on
aloittanut toimintansa vasta viime vuosina, ja monen nuoren pienpanimon kulurakenne on vielä verrattain
raskas. Pienpanimoliitto, 76:n jäsenpanimonsa voimin, haluaa ilmaista suuren huolensa siitä ettei nykyinen
lainsäädäntö anna panimoille riittäviä välineitä selviytyä kriisiajasta. Poikkeuslain tuomien tarpeellisten
rajoitusten myötä tilanne on muuttunut pienpanimoille kestämättömäksi, ja suomalaista kulttuuria
elävöittävä, vahvasti työllistävä kasvuala kärsii parhaillaan kohtalokkaita vahinkoja.

Pienpanimoiden toimintaedellytykset ovat romahtaneet sitä mukaa, kun yksi myyntikanava toisensa jälkeen
on sulkeutunut. Sesonkiajan tapahtumat on peruutettu ja ravintolamyynti on pudonnut käytännössä kokonaan
pois. Samaan aikaan kaupan keskusliikkeet ovat ilmoittaneet rajuista supistuksista valikoimiinsa, keskittyen
ns. “isomman volyymin tuotteisiin” huoltovarmuuden säilyttämiseksi. Näin ollen pienpanimoilta häviävät
kovaa vauhtia viimeisetkin tuottoa tuovat myyntikanavat – juuri silloin kun tarve kotimaisen tuotteen
tukemiselle on kaikkein kriittisin.

Pienpanimot ovat laajalti hajallaan ympäri Suomea, niin asutuskeskuksissa kuin niiden ulkopuolella.
Valmisteilla olevat liikkumisrajoitukset tulevat kuitenkin estämään olutmatkailun, sekä monet jo varatut
panimovierailut. Tämä vähentää käyntejä panimoiden myymälöissä huomattavasti, mikä olisi ollut varsinkin
pienimmille panimoille merkittävä tulonlähde. Muutamat Pienpanimoliiton jäsenpanimoista yrittivät kehittää
palveluaan ja vähentää tartuntariskejä sillä, että niiden myymälöiden yhteyteen olisi rakennettu ns. drive-in
kaista. Tämän tartuntaturvallisuutta lisäävän käytännön Aluehallintovirasto on kuitenkin kieltänyt sakkouhan
voimalla, vedoten lainkohtaan “alkoholijuomien myynnin on tapahduttava sisätiloissa”. Pienpanimoliitto
toivoo, että tämä sisämyyntiin pakottava epäkohta poistetaan pienpanimoiden suoramyyntioikeuksista
välittömästi ainakin epidemian esiintymisen ajaksi.

Koronan aiheuttamat kriittiset haasteet & ongelmat

– Erityisesti pienimmät panimot nojaavat vahvasti ravintoloiden kautta tapahtuvaan myyntiin, ja tästä
syystä ravintolamyyntien katkeaminen on pakottanut monet jäsenpanimoistamme polvilleen. Näille
myynneille ei löydy nykyisen alkoholilainsäädännön puitteissa vaihtoehtoa, jonka avulla
pienpanimot saisivat pidettyä päänsä pinnan yläpuolella.

– Kesä on suomalaisten pienpanimoiden sesonkiaikaa, ja erilaisten oluttapahtumien määrä on ollut
kovassa nosteessa viime vuosina. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että valtaosa kesän
festivaalimyynneistä jää tapahtumatta. Tämäkin iskee koviten panimoista pienimpiin.

– Elintarvikekaupan keskusliikkeet ovat tehneet valikoimiinsa supistuksia, mikä on suunnannut
myyntejä isompien toimijoiden laariin. Pieniä kotimaisia tavarantoimittajia ei siis ole kriisin aikana
tuettu, päinvastoin.

– Verkkokauppatilauksien määrä ulkomailta Suomeen on lisääntynyt huomattavasti ihmisten
pysytellessä kotonaan. Verkosta tilattavien ulkomaisten oluiden suosiota lisää se, että oluet saadaan
turvallisesti ennakkomaksulla suoraan kotiovelle ilman ihmiskontaktia. Suomalaisille pienpanimoille
vastaavanlainen verkkomyynti on laissa kielletty, jättäen kotimaiset toimijat auttamatta
altavastaajiksi.

– Lomautusten yleistyessä kotitaloudet arvioivat rahankäyttöään uudestaan, jolloin arvokkaammat
pienpanimo-oluet jäävät entistä helpommin hyllyyn. Tilalle valitaan usein ison ulkomaisen panimon
litrahinnaltaan halvempi olut.

Vaaditut ratkaisut

– Eduskunnan tulisi antaa pikaisella aikataululla kaikille pienpanimoille oikeus myydä omia tuotteitaan
kuluttajille – paitsi panimon myymälästä, myös verkkokauppansa kautta kotiin kuljetettuna. Tällöin
suomalaiset pienpanimot pääsisivät kriisitilanteessa edes samalle viivalle muun Euroopan
kanssa. Kotimaiset toimijat pystyvät varmasti täyttämään samat edellytykset kuin ulkomaiset
kilpakumppaninsakin, tuoden enemmän verotuloja Suomeen sen sijaan että ne valuisivat ulkomaille
tai jäisivät kokonaan saamatta. Verkkokaupan avaaminen edesauttaisi myös pienpanimotuotteiden
vientiä ja tasoittaisi alan kilpailutilannetta tilanteessa, jossa rajat ovat fyysisesti kiinni. Kaikkein
tärkeimpänä, suomalaiset pienpanimot saisivat ulosmyynnistä pelastusrenkaan, jonka avulla
yksittäisten pienpanimoiden liiketoiminta on mahdollista vielä pelastaa. Kyse on hyvin
yksinkertaisesta ja pienestä lakimuutoksesta, joka on ollut epäsuhdassa jo pitkään Euroopassa
vallalla olleeseen normiin. Minkä vuoksi Suomen lainsäädännön pitäisi tällä tavalla ohjata
kuluttajien rahavirtoja ulkomaisille tuottajille?

– Jotta oma myyntiväylä aukeaisi tasavertaisesti kaikille pienpanimoille, tulisi lupien käsittelyä
nopeuttaa sekä vaatimustasoa laskea. Suoramyyntilupa tulisi epidemian ajaksi myöntää kaikille
laissa määritellyille pienpanimolle jotka lupaa hakevat, litroista riippumatta. Tällä hetkellä vain
osalle pienpanimoista on mahdollista saada ulosmyyntioikeudet, mikä on omiaan aiheuttamaan
eriarvoisuutta jäsenistömme keskuudessa. Pienpanimo on pienpanimo ja pienpanimolla tulee olla
pienpanimon oikeudet.

– Keskusliikkeiden tulisi osallistua talkoisiin ja kotimaisen tuotannon tukemiseen: ihmiset haluavat
tukea pientä ja paikallista panimoa, mutta hyllyt ammottavat tyhjyyttään keskusliikkeiden jättäessä
tilauksia pöydälleen. Samaan aikaan edes maksuajoissa ei ole joustettu, vaikka kauppa käy kuin
jouluna. Alko pystyi maksuajoissaan joustamaan, miksi eivät keskusliikkeetkin?

– Alkoholin valmistukseen ja myyntiin liittyvää verotusta tulisi tarkistaa heti kohtuullisemmaksi.
Valmisteveron osuus tuotteen lopullisesta hinnasta on suuri ja yksin sillä on mahdollisesti yrityksiä
kaatava vaikutus mikäli pandemian vaikutukset jatkuvat vielä pitkään. Valmisteveroon tulisi kriisin
hetkellä mahdollistaa joustoja tai vapautuksia, vähintäänkin vastaavasti kuin arvonlisäverossa.
Mitkään esittämistämme ratkaisuista eivät sisällä miljoonia maksavia tukipaketteja, mutta mahdollistavat
pienpanimoiden selviämisen omalla rehellisellä työllään.
Lopuksi
Suomalaiset pienpanimot ovat kehittäneet kotimaista alkoholikulttuuria viime vuosina järkevämpään ja
vastuullisempaan suuntaan. Vuosikymmeniä vallinnut trendi ”halvalla ja paljon” on murtunut pienten
toimijoiden ja uusien vaihtoehtojen suorasta vaikutuksesta. Pienpanimoiden tekemän työn seurauksena
kuluttaja juo vähemmän, ostaa tiedostavammin, ja tekee näin myös vastuullisempia ratkaisuja
kulutustottumuksissaan. Kansanterveyden näkövinkkelistä tämä on vain positiivinen asia. Tämän lisäksi
syrjäseuduilla toimivat pienpanimot ovat luoneet tuloja paitsi alueella asuville työntekijöilleen, myös
panimojen läheisyydessä toimiville muille yrityksille panimomatkailun yleistyessä. Näin pienpanimot
tukevat Suomen maakuntien elinvoimaisuutta myös yhteisöllisellä tasolla. Pienpanimoliiton esittämät toimet
ovat linjassa kuluttajien etujärjestö Olutliiton, esittämien toimien kanssa. Meidän on toimittava yhdessä nyt,
ennen kuin on liian myöhäistä, ja siksi vetoammekin teihin koko suomalaisen pienpanimokentän yhteisellä
äänellä: Auttakaa meitä pelastamaan suomalaiset pienpanimot, nyt, kun siihen on vielä mahdollisuus.

Lisätietoja:
Pienpanimoliitto ry, Mikko Mäkelä info@pienpanimoliitto.fi, +358 400 369 700.